Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

Nova objava - 03.02.2021 17:33

03.02.2021


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

Nova objava - 03.02.2021 18:47

03.02.2021


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

Nova objava - 02.02.2021 15:51

02.02.2021


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

Nova objava - 25.01.2021 14:53

25.01.2021


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

Nova objava - 06.01.2021 15:47

06.01.2021


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

Nova objava - 15.12.2020 18:59

15.12.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

Nova objava - 13.12.2020 15:55

13.12.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

Nova objava - 08.12.2020 12:23

08.12.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

Nova objava - 07.12.2020 14:28

07.12.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

Nova objava - 02.12.2020 11:00

02.12.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

Nova objava - 30.11.2020 14:56

30.11.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

Nova objava - 18.11.2020 11:03

18.11.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

Nova objava - 17.11.2020 13:22

17.11.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

Pojava i razvoj banaka. Centralna banka

05.11.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

Nova objava - 04.11.2020 10:49

04.11.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

Nova objava - 03.11.2020 15:24

03.11.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

Predavanje 21.10. u 11 sati - pristup preko Zoom-a

21.10.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

Nova objava - 20.10.2020 17:04

20.10.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

Bankarstvo, Bijelo Polje

14.10.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

nastavak, Bijelo Polje

14.10.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

Nova objava - 13.10.2020 14:46

13.10.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

Nova objava - 12.10.2020 13:37

12.10.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

Nova objava - 30.09.2020 10:37

30.09.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

Nova objava - 23.09.2020 20:50

23.09.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

Nova objava - 12.09.2020 17:29

12.09.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

Nova objava - 10.02.2020 16:44

10.02.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

Nova objava - 31.01.2020 18:35

31.01.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

Nova objava - 21.01.2020 18:21

21.01.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

Nova objava - 05.01.2020 23:03

05.01.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

Pasivni bankarski poslovi. Neutralni bankarski poslovi

31.12.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

Nova objava - 23.12.2019 19:45

23.12.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

Nova objava - 10.12.2019 20:28

10.12.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

Bankarski marketing. Strateško upravljanje bankom

29.11.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

Elektronsko bankarstvo. Međunarodno bankarstvo

12.11.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

MOdeli bankarskog sistema. Kapital banaka

28.10.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

Pojava i razvoj banaka i Centralna banka

18.10.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

Nova objava - 13.09.2019 21:06

13.09.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

Nova objava - 03.09.2019 20:44

03.09.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

Nova objava - 06.02.2019 22:41

06.02.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

Nova objava - 29.01.2019 14:16

29.01.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

Nova objava - 20.01.2019 00:39

20.01.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

Nova objava - 16.01.2019 11:01

16.01.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

Nova objava - 26.12.2018 13:38

26.12.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

Nova objava - 26.12.2018 13:39

26.12.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

Nova objava - 13.12.2018 16:44

13.12.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

Nova objava - 12.12.2018 22:23

12.12.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

Termini vježbi

07.12.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

Materijal sa predavanja

21.11.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

Termin vježbi

16.11.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-BANKARSTVO

Modeli bankarskog sistema i Kapital banaka

29.10.2018


1 | 2