UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ŽARKO BOŽOVIĆ2x1
7B+2S
2x1
7B+2S