PRIMIJENJENA FOTOGRAFIJA MA I


Semestar: 1
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANDRA ĐUROVIĆ2x1
10B
LAZAR PEJOVIĆ2x1
10B