Lazar Pejović


Lazar Pejović
Šifra: 240206
Prezime i ime: Lazar Pejović
Titula: mr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Fakultet likovnih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
3 Osnovi fotografije I 2x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
4 Osnovi fotografije II2x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Grafički dizajn
5 Osnovi fotografije III2x10.22x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
5 Osnovi fotografije III A1x10.11x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Grafički dizajn
6 Osnovi fotografije IV1x10.22x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
6 Osnovi fotografije IV A1x10.11x1
Fakultet likovnih umjetnosti Specijalisticke
Grafički dizajn
7 Primijenjena fotografija I1x10.33x1
Fakultet likovnih umjetnosti Specijalisticke
Grafički dizajn
8 Primijenjena fotografija II1x10.33x1
Fakultet likovnih umjetnosti Magistarske
Grafički dizajn
1 PRIMIJENJENA FOTOGRAFIJA III a1x10.33x1
Fakultet likovnih umjetnosti Magistarske
Grafički dizajn
2 PRIMIJENJENA FOTOGRAFIJA IV a1x10.33

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor