Sandra Đurović


Sandra Đurović
Šifra: 245072
Prezime i ime: Sandra Đurović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Fakultet likovnih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke1GRAFIČKO OBLIKOVANJE KNJIGE0 x 01 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke1GRAFIČKE KOMUNIKACIJE0 x 01 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke1PRIMIJENJENA FOTOGRAFIJA0 x 01 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke1ILUSTRACIJA0 x 01 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke1GRAFIČKO OBLIKOVANJE KNJIGE III0 x 01 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke1GRAFIČKE KOMUNIKACIJE V0 x 01 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke1PRIMJENJENA FOTOGRAFIJA I0 x 01 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke1ILUSTRACIJA V0 x 01 x 10 x 0
FLUSLIKARSTVOSpecijalisticke1INTERMEDIJI III0 x 01 x 10 x 0
FLUVAJARSTVOSpecijalisticke1INTERMEDIJI III0 x 01 x 10 x 0
FLUGRAFIKASpecijalisticke1INTERMEDIJI III0 x 01 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke2GRAFIČKE KOMUNIKACIJE - ZAVRŠNI RAD0 x 00 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke2GRAFIČKO OBLIKOVANJE KNJIGE - ZAVRŠNI RAD0 x 01 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke2ILUSTRACIJA - ZAVRŠNI RAD0 x 00 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke2PRIMIJENJENA FOTOGRAFIJA - ZAVRŠNI RAD0 x 01 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke2GRAFIČKO OBLIKOVANJE KNJIGE IV0 x 01 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke2GRAFIČKE KOMUNIKACIJE VI0 x 01 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke2PRIMIJENJENA FOTOGRAFIJA II0 x 01 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke2ILUSTRACIJA VI0 x 01 x 10 x 0
FLUSLIKARSTVOSpecijalisticke2INTERMEDIJI IV0 x 01 x 10 x 0
FLUVAJARSTVOSpecijalisticke2INTERMEDIJI IV0 x 01 x 10 x 0
FLUGRAFIKASpecijalisticke2INTERMEDIJI IV0 x 01 x 10 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne3OSNOVI FOTOGRAFIJE I0 x 02 x 10 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne3OSNOVI FOTOGRAFIJE I0 x 02 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne3OSNOVI FOTOGRAFIJE I0 x 02 x 10 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne4OSNOVI FOTOGRAFIJE II0 x 02 x 10 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne4OSNOVI FOTOGRAFIJE II0 x 02 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne4OSNOVI FOTOGRAFIJE II0 x 02 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne5FOTOGRAFIJA U DIZAJNU0 x 02 x 10 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne6VIDEO0 x 00 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne6VIDEO0 x 00 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne6VIDEO0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne6VIDEO0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije