Sandra Đurović

mr Sandra Đurović

saradnik u nastavi mr | Fakultet likovnih umjetnosti

Rodjena na Cetinju 02.12.1988. godine, gdje je završila srednju likovnu školu “Petar Lubarda”. Diplomirala je na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju, na studijskom programu grafički dizajn. Trenutno je student magistarskih studija na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju, smjer Interaktivni dizajn, kao I na Fakultetu za Medije I Komunikacije, smjer Digitalne umjetnosti i novi mediji u Beogradu. Angažovana je na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju, kao saradnik u nastavi na predmetima: Osnovi fotografije I-IV, Primijenjena fotografija I I II,...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FLUSLIKARSTVOOsnovne3OSNOVI FOTOGRAFIJE I0 x 02 x 20 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne3OSNOVI FOTOGRAFIJE I0 x 02 x 20 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne3OSNOVI FOTOGRAFIJE I0 x 02 x 20 x 0
FLUINTERDISCIPLINARNI SP KONZERVACIJA I RESTAURACIJAOsnovne3OSNOVI FOTOGRAFIJE I0 x 02 x 20 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne4OSNOVI FOTOGRAFIJE II0 x 02 x 20 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne4OSNOVI FOTOGRAFIJE II0 x 02 x 20 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne4OSNOVI FOTOGRAFIJE II0 x 02 x 20 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne1UVOD U DIZAJN0 x 02 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne5FOTOGRAFIJA U DIZAJNU0 x 02 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne6ILUSTRACIJA I KNJIGA II0 x 03 x 20 x 0
FLUSLIKARSTVOMaster2FOTOGRAFIJA MA0 x 01 x 20 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNMaster2FOTOGRAFIJA MA0 x 01 x 20 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNMaster1PRIMIJENJENA FOTOGRAFIJA MA I0 x 02 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNMaster2KNJIGA MA0 x 02 x 20 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNMaster3DIZAJN I DRUŠTVO MA0 x 02 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNMaster3DIZAJNERSKI ISTRAŽIVAČKI PROJEKAT MA0 x 04 x 20 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave