Sandra Đurović


Sandra Đurović
Šifra: 245072
Prezime i ime: Sandra Đurović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Fakultet likovnih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke1ILUSTRACIJA0 x 01 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNMaster1PRIMIJENJENA FOTOGRAFIJA MA I0 x 02 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne1UVOD U DIZAJN0 x 02 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke1GRAFIČKO OBLIKOVANJE KNJIGE III0 x 01 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke1PRIMJENJENA FOTOGRAFIJA I0 x 01 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke2GRAFIČKO OBLIKOVANJE KNJIGE - ZAVRŠNI RAD0 x 00 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNMaster2KNJIGA MA0 x 02 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNMaster2GRAFIČKE KOMUNIKACIJE MA0 x 02 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke2GRAFIČKO OBLIKOVANJE KNJIGE IV0 x 01 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke2PRIMIJENJENA FOTOGRAFIJA II0 x 01 x 10 x 0
FLUSLIKARSTVOMaster2FOTOGRAFIJA MA0 x 01 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNMaster2FOTOGRAFIJA MA0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne3OSNOVI FOTOGRAFIJE I0 x 02 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne3OSNOVI FOTOGRAFIJE I0 x 02 x 20 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne3OSNOVI FOTOGRAFIJE I0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne4OSNOVI FOTOGRAFIJE II0 x 00 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne4OSNOVI FOTOGRAFIJE II0 x 02 x 10 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne4OSNOVI FOTOGRAFIJE II0 x 02 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne5FOTOGRAFIJA U DIZAJNU0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije