Semestar: 2
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANDRA ĐUROVIĆ2x1
10B
SUZANA PAJOVIĆ2x1
10B