OSNOVI LIKOVNE TEHNOLOGIJE


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Sistematizuje likovnu tehnologiju prema umjetničkim oblastima, poznaje osnovne likovne materijale i njihovu primjenu - Poznaje osobenosti različitih vrsta crtačkih nosilaca, preparatura i tehnika i klasifikuje ih po sastavu, osobinama i načinu primjene. - Istražuje izražajne mogućnosti i senzibilitete različitih crtačkih tehnika i materijala (ručni – fabrički papir, bijeli – tonirani papir, bijela – tonirana – strukturirana preparatura, suve – mokre crtačke tehnike, pojedinačne – kombinovane tehnike, upotreba različitih alata itd.) - Izgrađuje odgovoran odnos prema materijalima i alatima sa kojima radi, i prostoru u kom radi.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MAJA ŠOFRANAC2x1
15B+1P
NATAŠA ĐUROVIĆ2x1
15B+1P