OSNOVI LIKOVNE TEHNOLOGIJE


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MAJA ŠOFRANAC2x1
15B+1P
NATAŠA ĐUROVIĆ2x1
15B+1P