SAVREMENE GRAFIČKE TEHNIKE


Semestar: 5
ECTS: 3
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVO PETRIČEVIĆ1x1
4B+2S
ANKA BURIĆ2x1
4B+2S