Vesna Bošković

mr Vesna Bošković

vanredni profesor | Fakultet likovnih umjetnosti

Rođena sam 24.02.1970.godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završila sam u Podgorici. Diplomirala sam na Fakultetu Likovnih umjetnosti na Cetinju u klasi profesora Boška Karanovića. Postdiplomske studije sam završila u Beogradu 1995. godine u klasi profesora Milete Grozdanića. Sada radim kao docent  na Fakultetu Likovnih umjetnosti na Cetinju. Nagrade : Nagrada za crtež , Cetinje, 1989. Nagrada na Bijenalu jugoslovenske studentske grafike, Beograd, 1989. Nagrada...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FLUSLIKARSTVOMaster1GRAFIKA - METODE UMJETNIČKOG ISTRAŽIVANJA MA I2 x 10 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOMaster1EKSPERIMENTALNA GRAFIKA MA I0 x 00 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOMaster1EKSPERIMENTALNA GRAFIKA MA I0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOMaster2GRAFIKA - METODE UMJETNIČKOG ISTRAŽIVANJA MA II2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIKASpecijalisticke2ZAVRŠNI RAD0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOMaster2EKSPERIMENTALNA GRAFIKA MA II0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne4GRAFIKA IV2 x 10 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne4GRAFIKA IV0 x 00 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne4GRAFIKA IV0 x 00 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne4INTERMEDIJALNA ISTRAŽIVANJA II0 x 00 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne4INTERMEDIJALNA ISTRAŽIVANJA II0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne4INTERMEDIJALNA ISTRAŽIVANJA II2 x 10 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne6GRAFIKA VI2 x 10 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne6PROPUSNA I RAVNA ŠTAMPA0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne6ZAVRŠNI RAD0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne6PROPUSNA I RAVNA ŠTAMPA2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne6PROPUSNA I RAVNA ŠTAMPA0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne6PROPUSNA I RAVNA ŠTAMPA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Grafika-Interdisciplinarna grafika II

Predavanje - 14. nedjelja

Grafika-Grafika VIII

Predavanje - 14. nedjelja

Grafika-Grafika sa crtanjem II

Predavanje - 14. nedjelja

Grafika-Interdisciplinarna grafika II

Predavanje u 13. nedjelji nastave

Grafika-Grafika VIII

Predavanje u 13. nedjelji nastave

Grafika-Grafika sa crtanjem II

Predavanje u 13. nedjelji nastave