Vesna Bošković

mr Vesna Bošković

vanredni profesor | Fakultet likovnih umjetnosti

Rođena sam 24.02.1970.godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završila sam u Podgorici. Diplomirala sam na Fakultetu Likovnih umjetnosti na Cetinju u klasi profesora Boška Karanovića. Postdiplomske studije sam završila u Beogradu 1995. godine u klasi profesora Milete Grozdanića. Sada radim kao docent  na Fakultetu Likovnih umjetnosti na Cetinju. Nagrade : Nagrada za crtež , Cetinje, 1989. Nagrada na Bijenalu jugoslovenske studentske grafike, Beograd, 1989. Nagrada...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FLUSLIKARSTVOMaster3GRAFIKA MA1 x 10 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOMaster4GRAFIKA - ZAVRŠNI RAD MA0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOMaster4PRIJAVA ZAVRŠNOG RADA0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne4GRAFIKA IV2 x 20 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne4GRAFIKA IV2 x 20 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne4INTERMEDIJALNA ISTRAŽIVANJA II2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne4INTERMEDIJALNA ISTRAŽIVANJA II2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne4GRAFIKA IV2 x 20 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne4INTERMEDIJALNA ISTRAŽIVANJA II2 x 10 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne6PROPUSNA I RAVNA ŠTAMPA2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne6PROPUSNA I RAVNA ŠTAMPA2 x 10 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne6PROPUSNA I RAVNA ŠTAMPA2 x 10 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne6PROPUSNA I RAVNA ŠTAMPA2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave