Vesna Bošković


Vesna Bošković
Šifra: 245041
Prezime i ime: Vesna Bošković
Titula: mr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Fakultet likovnih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FLUSLIKARSTVOMaster1GRAFIKA - METODE UMJETNIČKOG ISTRAŽIVANJA MA I2 x 10 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOMaster1EKSPERIMENTALNA GRAFIKA MA I0 x 00 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOMaster1EKSPERIMENTALNA GRAFIKA MA I0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOMaster2GRAFIKA - METODE UMJETNIČKOG ISTRAŽIVANJA MA II2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIKASpecijalisticke2ZAVRŠNI RAD0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOMaster2EKSPERIMENTALNA GRAFIKA MA II0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne4GRAFIKA IV2 x 10 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne4INTERMEDIJALNA ISTRAŽIVANJA II0 x 00 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne4INTERMEDIJALNA ISTRAŽIVANJA II0 x 00 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne4GRAFIKA IV0 x 00 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne4GRAFIKA IV0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne4INTERMEDIJALNA ISTRAŽIVANJA II2 x 10 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne6GRAFIKA VI2 x 10 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne6PROPUSNA I RAVNA ŠTAMPA0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne6PROPUSNA I RAVNA ŠTAMPA2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne6PROPUSNA I RAVNA ŠTAMPA0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne6ZAVRŠNI RAD0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije