Jovo Petričević


Jovo Petričević
Šifra: 900697
Prezime i ime: Jovo Petričević
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Fakultet likovnih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FLUGRAFIKASpecijalisticke1INTERDISCIPLINARNA GRAFIKA I0 x 02 x 10 x 0
FLUGRAFIKASpecijalisticke1GRAFIKA VII0 x 02 x 10 x 0
FLUGRAFIKASpecijalisticke1GRAFIKA SA CRTANJEM I0 x 02 x 10 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne1GRAFIKA I0 x 02 x 10 x 0
FLUGRAFIKASpecijalisticke2GRAFIKA SA CRTANJEM II0 x 02 x 10 x 0
FLUGRAFIKASpecijalisticke2GRAFIKA VIII0 x 02 x 10 x 0
FLUGRAFIKASpecijalisticke2INTERDISCIPLINARNA GRAFIKA II0 x 02 x 10 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne2GRAFIKA II0 x 02 x 10 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne2GRAFIKA II0 x 02 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne2GRAFIKA II0 x 02 x 10 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne3GRAFIKA III0 x 01 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne3GRAFIKA III0 x 01 x 10 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne4GRAFIKA IV0 x 01 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne4GRAFIKA IV0 x 01 x 10 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne5SAVREMENE GRAFIČKE TEHNIKE0 x 01 x 10 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne5SAVREMENE GRAFIČKE TEHNIKE0 x 01 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne5SAVREMENE GRAFIČKE TEHNIKE0 x 01 x 10 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne6PROPUSNA I RAVNA ŠTAMPA0 x 01 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne6PROPUSNA I RAVNA ŠTAMPA1 x 10 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne6PROPUSNA I RAVNA ŠTAMPA0 x 01 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor