Jovo Petričević


Jovo Petričević
Šifra: 900697
Prezime i ime: Jovo Petričević
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Fakultet likovnih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FLUSLIKARSTVOMaster1GRAFIKA - METODE UMJETNIČKOG ISTRAŽIVANJA MA I0 x 02 x 10 x 0
FLUGRAFIKAMagistarske1INTERDISCIPLINARNA GRAFIKA III0 x 01 x 10 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne1ANALITIČKO CRTANJE I0 x 02 x 20 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne1ANALITIČKO CRTANJE I0 x 00 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne1ANALITIČKO CRTANJE I0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne1GRAFIKA I0 x 02 x 10 x 0
FLUSLIKARSTVOMaster1EKSPERIMENTALNA GRAFIKA MA I0 x 01 x 10 x 0
FLUVAJARSTVOMaster1EKSPERIMENTALNA GRAFIKA MA I0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOMaster2GRAFIKA - METODE UMJETNIČKOG ISTRAŽIVANJA MA II0 x 02 x 10 x 0
FLUGRAFIKAMagistarske2INTERDISCIPLINARNA GRAFIKA IV0 x 01 x 10 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne2GRAFIKA II0 x 02 x 20 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne2GRAFIKA II0 x 00 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne2GRAFIKA II0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOMaster2ISTRAŽIVANJE U CRTEŽU MA II0 x 01 x 10 x 0
FLUSLIKARSTVOMaster2EKSPERIMENTALNA GRAFIKA MA II0 x 01 x 10 x 0
FLUVAJARSTVOMaster2ISTRAŽIVANJE U CRTEŽU MA II0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne3GRAFIKA III0 x 01 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne3GRAFIKA III0 x 00 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne3GRAFIKA III0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne4GRAFIKA IV0 x 01 x 10 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne4VEČERNJI AKT0 x 00 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne4GRAFIKA IV0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne4VEČERNJI AKT0 x 01 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne4VEČERNJI AKT0 x 00 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne4GRAFIKA IV0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne5SAVREMENE GRAFIČKE TEHNIKE0 x 01 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne5SAVREMENE GRAFIČKE TEHNIKE0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne6GRAFIKA VI0 x 02 x 10 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne6PROPUSNA I RAVNA ŠTAMPA0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne6PROPUSNA I RAVNA ŠTAMPA0 x 01 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne6PROPUSNA I RAVNA ŠTAMPA0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne6ZAVRŠNI RAD0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor