Semestar: 1
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz predmeta Istorija umjetnosti I, student poseduje određena znanja o razvoju likovne umetnosti od praistorije do početka srednjeg veka, kao i o društvenim okolnostima u kojima je ta umetnost nastajala. Zahvaljujući teorijskom znanju koje je po završetku predmeta usvojio, od studenta se očekuje sposobnost da navede i prepozna reprezentativna dela arhitekture, skulpture, slikarstva i primenjene umetnosti iz perioda starog veka, uočava i razlikuje stilske karakteristike i osobenosti koje karakterišu umetnička dela iz ovog perioda, razumevajući pritom društveni kontekst u kome je delo nastalo.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SVETLANA RACANOVIĆ2x2
30B+7P

ISTORIJA UMJETNOSTI I - REZULTATI ESEJA

ISTORIJA UMJETNOSTI I - REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA

REZULTATI POPRAVNOG ESEJA/ISTORIJA UMJETNOSTI I - 27.01.2022 09:16