Fakultet likovnih umjetnosti-SLIKARSTVO-ISTORIJA UMJETNOSTI I -   29.06.2022
   ISTORIJA UMJETNOSTI I - OBAVEZNA I DODATNA LITERATURA/preuzimanje foldera sa knjigama u pdf formatu
Fakultet likovnih umjetnosti-SLIKARSTVO-ISTORIJA UMJETNOSTI I -   29.12.2020
  IU I-Rezultati popravnog II kolokvijuma održanog 28. decembra 2020. godine
Fakultet likovnih umjetnosti-SLIKARSTVO-ISTORIJA UMJETNOSTI I -   23.12.2020
  IU I-Rezultati II kolokvijuma održanog 21. decembra 2020.
Fakultet likovnih umjetnosti-SLIKARSTVO-ISTORIJA UMJETNOSTI I -   15.12.2020
  IU I-Rezultati popravnog I kolokvijuma održanog 14. decembra 2020. godine
Fakultet likovnih umjetnosti-SLIKARSTVO-ISTORIJA UMJETNOSTI I -   24.11.2020
  IU I-Rezultati kolokvijuma održanog 23. novembra 2020. godine
Fakultet likovnih umjetnosti-SLIKARSTVO-ISTORIJA UMJETNOSTI I -   27.09.2020
  Istorija umjetnosti I-obavještenje o održavanju nastave
Fakultet likovnih umjetnosti-SLIKARSTVO-ISTORIJA UMJETNOSTI I -   16.12.2019
  Istorija umjetnosti I-rezultati popravnog II kolokvijuma održanog 16. decembra 2019.
Fakultet likovnih umjetnosti-SLIKARSTVO-ISTORIJA UMJETNOSTI I -   11.12.2019
  Istorija umjetnosti I-rezultati II kolokvijuma održanog 9. decembra 2019. godine
Fakultet likovnih umjetnosti-SLIKARSTVO-ISTORIJA UMJETNOSTI I -   11.11.2019
  Istorija umjetnosti III-rezultati popravnog I kolokvijuma održanog 11. novembra 2019.
Fakultet likovnih umjetnosti-SLIKARSTVO-ISTORIJA UMJETNOSTI I -   05.11.2019
  Istorija umjetnosti I-rezultati I kolokvijuma održanog 4. novembra 2019.
Fakultet likovnih umjetnosti-SLIKARSTVO-ISTORIJA UMJETNOSTI I -   29.09.2019
  Istorija umjetnosti I-Literatura