Semestar: 4
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog predmeta, student ce biti osposobljen da: 1.Primijeni kombinaciju više grafičkih tehnika:linogravuru, kolografiju, sitoštampu, litografiju. 2.Ovlada istim tehnikama kroz oblikovanje grafičke matrice i realizaciju grafike. 3.Organizuje rad u grafičkoj radionici 4.Prepozna kulturu grafičkog lista i Grafike u širem spoznajnom kontekstu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVO PETRIČEVIĆ1x1
13B+1S
VESNA BOŠKOVIĆ2x1
13B+1S