Semestar: 6
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja: Po završetku ovog predmeta, student ce biti osposobljen da: 1. Utvrdjuje saznanja u procesu višebojne štampe kao i mogućnosti kombinovanih postupaka. 2. Primjenjuje izbor tehnika na usaglašavnje sa sopstvenim kreativnim procesom i likovnim izrazom. 3. Organizuje praktičan rad ,radi ovladavanja realizacijom procesa štampe. 4. Govori o novim tehnološkim postupcima koji su usaglaseni sa crtačkim istraživanjima. 5. Razvija istraživanja daljih kreativnih saznanja na osnovu predhodnih iskustava. 6. Analizira i procjenjuje kvalitet zadatog programa i postignutog kreativnog rezultata. 1. Utvrdjuje saznanja u procesu višebojne štampe kao i mogućnosti kombinovanih postupaka. 2. Primjenjuje izbor tehnika na usaglašavnje sa sopstvenim kreativnim procesom i likovnim izrazom. 3. Organizuje praktičan rad ,radi ovladavanja realizacijom procesa štampe. 4. Govori o novim tehnološkim postupcima koji su usaglaseni sa crtačkim istraživanjima. 5. Razvija istraživanja daljih kreativnih saznanja na osnovu predhodnih iskustava. 6. Analizira i procjenjuje kvalitet zadatog programa i postignutog kreativnog rezultata.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVO PETRIČEVIĆ2x1
1B
VESNA BOŠKOVIĆ2x1
1B