OSNOVI FOTOGRAFIJE I


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANDRA ĐUROVIĆ2x1
1B+1S
LAZAR PEJOVIĆ2x1
1B+1S