Semestar: 4
ECTS: 3
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA BOŠKOVIĆ
MARIJA KAPISODA
JOVO PETRIČEVIĆ