FOTOGRAFIJA U DIZAJNU


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANDRA ĐUROVIĆ2x1
6B+1S
LAZAR PEJOVIĆ2x1
6B+1S