ISTORIJA UMJETNOSTI II


Semestar: 2
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATJANA KOPRIVICA2x1
15B+1S+1P