Fakultet likovnih umjetnosti-GRAFIČKI DIZAJN-ISTORIJA UMJETNOSTI II -   17.05.2021
  Rezultati popravnog II kolokvijuma održanog 17. maja 2021. godine
Fakultet likovnih umjetnosti-GRAFIČKI DIZAJN-ISTORIJA UMJETNOSTI II -   13.05.2021
  Rezultati II kolokvijuma održanog 10. maja 2021. godine
Fakultet likovnih umjetnosti-GRAFIČKI DIZAJN-ISTORIJA UMJETNOSTI II -   07.05.2021
  Obavještenje o održavanju II kolokvijuma iz Istorije umjetnosti II - 10. maj 2021. godine
Fakultet likovnih umjetnosti-GRAFIČKI DIZAJN-ISTORIJA UMJETNOSTI II -   27.04.2021
  IU II-Rezultati popravnog I kolokvijuma održanog 26. aprila 2021. godine
Fakultet likovnih umjetnosti-GRAFIČKI DIZAJN-ISTORIJA UMJETNOSTI II -   20.04.2021
  IU II-Rezultati I kolokvijuma održanog 19. aprila 2021. godine
Fakultet likovnih umjetnosti-GRAFIČKI DIZAJN-ISTORIJA UMJETNOSTI II -   15.04.2021
  Obavještenje o održavanju I kolokvijuma iz Istorije umjetnosti II -19. april 2021. godine
Fakultet likovnih umjetnosti-GRAFIČKI DIZAJN-ISTORIJA UMJETNOSTI II -   11.02.2021
  Istorija umjetnosti II-Obavještenje o održavanju nastave u drugom semestru
Fakultet likovnih umjetnosti-GRAFIČKI DIZAJN-ISTORIJA UMJETNOSTI II -   30.06.2020
  Istorija umjetnosti II-zaključne ocjene u junskom ispitnom roku
Fakultet likovnih umjetnosti-GRAFIČKI DIZAJN-ISTORIJA UMJETNOSTI II -   11.06.2020
  IU II-Rezultati popravnog II kolokvijuma održanog 10. juna 2020.
Fakultet likovnih umjetnosti-GRAFIČKI DIZAJN-ISTORIJA UMJETNOSTI II -   04.06.2020
  IU II-Rezultati II kolokvijuma održanog 3. juna 2020.
Fakultet likovnih umjetnosti-GRAFIČKI DIZAJN-ISTORIJA UMJETNOSTI II -   29.05.2020
  Istorija umjetnosti II-Termin za održavanje II kolokvijuma i popravnog II kolokvijuma
Fakultet likovnih umjetnosti-GRAFIČKI DIZAJN-ISTORIJA UMJETNOSTI II -   17.05.2020
  Istorija umjetnosti II-link za Zoom čas 18. maja 2020. godine
Fakultet likovnih umjetnosti-GRAFIČKI DIZAJN-ISTORIJA UMJETNOSTI II -   10.05.2020
  Istorija umjetnosti II-link za Zoom čas 11. maja 2020. godine
Fakultet likovnih umjetnosti-GRAFIČKI DIZAJN-ISTORIJA UMJETNOSTI II -   03.05.2020
  Istorija umjetnosti II-link za Zoom čas 4. maja 2020. godine
Fakultet likovnih umjetnosti-GRAFIČKI DIZAJN-ISTORIJA UMJETNOSTI II -   25.04.2020
  Istorija umjetnosti II-link za Zoom čas 27. aprila 2020. godine
Fakultet likovnih umjetnosti-GRAFIČKI DIZAJN-ISTORIJA UMJETNOSTI II -   23.03.2020
  Istorija umjetnosti II-obavještenje o načinu održavanja nastave
Fakultet likovnih umjetnosti-GRAFIČKI DIZAJN-ISTORIJA UMJETNOSTI II -   10.02.2020
  Literatura za Istoriju umjetnosti II