OSNOVI FOTOGRAFIJE I


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANDRA ĐUROVIĆ2x2
27B+2P
LAZAR PEJOVIĆ2x2
27B+2P