OSNOVI FOTOGRAFIJE I


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANDRA ĐUROVIĆ2x1
13B+3P
LAZAR PEJOVIĆ2x1
13B+3P