Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LAZAR PEJOVIĆ2x2
SANDRA ĐUROVIĆ2x2