IZBORNA OBLAST - GLAS MA II


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SARA VUJOŠEVIĆ4x1
2B
2x1
2B