SAVREMENA FILMSKA PRODUKCIJA II - SPEC. RAD


Semestar: 2
ECTS: 15
Status: Obavezan
Fond: 4+4+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon odbranjenog specijalističkog rada, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: • prepoznaju produkcione teme od posebnog značaja za razvoj izborne oblasti kao medija; • interpretiraju i kritikuju stručnu i naučnu literaturu iz oblasti izabrane oblasti, kao i ključna programska, produkcijska i strateško-normativna dokumenta vezana za izabranu oblast ; • razviju specifičnu metodologiju istraživanja umjetnosti i medija i primjene metode analize produkcionih modela; • projektuju i javno prezentuju konkretne projekte i objasne njihov kulturni značaj, te društvenu i umjetničku opravdanost.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SEHAD ČEKIĆ