ISTORIJA CRNOGORSKE KULTURE I


Semestar: 3
ECTS: 2
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenoga ispita studenti mogu: Opisati istorijske prilike u Crnoj Gori od najstarijih vremena do kraja srednjega vijeka; prepoznati kulturne osobenosti različitih perioda u crnogorskoj istoriji; Napraviti pregled najznačajnijih kulturnoistorijskih dešavanja na crnogorskome tlu zaključno s dolaskom islamske kulture; Argumentovano raspravljati o značaju određenih kulturno-istorijskih dešavanja u Crnoj Gori.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DALIBOR ELEZOVIĆ