ISTORIJA CRNOGORSKE KULTURE II


Semestar: 4
ECTS: 2
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenoga ispita studenti mogu: • opisati istorijske prilike u Crnoj Gori od kraja srednjega vijeka do danas; • prepoznati kulturne osobenosti različitih perioda u crnogorskoj istoriji; • Napraviti pregled najznačajnijih kulturnoistorijskih dešavanja na crnogorskome tlu od renesanse do savremenih izazova crnogorske multikulturalnosti; • Argumentovano raspravljati o značaju određenih kulturno-istorijskih dešavanja u Crnoj Gori; • upoznati se s glavnim tokovima crnogorske kulture u XX vijeku i steći osnovna saznanja iz raznih oblasti kulture i umjetnosti, • identifikovati najznačajnije crnogorske kulturne poslenike i njihova djela.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DALIBOR ELEZOVIĆ