Semestar: 2
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Engleski jezik II, student I studnekinja će moći da: - razumije poruke i osnovne poruke složenijih tekstova i slušnih zapisa na različite konkretne i apstraktne teme (umjetnost, putovanja, mediji, školski sistemi, vremenske prilike) na engleskom jeziku; - usmeno se izražava o poznatim temama relativno tečno, koristeći strukture na srednjem nivou, razmjenjuje informacije i učestvuje u razgovoru na poznate i obrađene teme na engleskom jeziku; - opisuje događaje, iskustva, planove, daje objašnjenja i argumente na engleskom jeziku; - vlada gramatikom engleskog jezika na srednjem nivou; - napiše kraći sastav iz tematskih oblasti koje su poznate i obrađene na engleskom jeziku uz korišćenje struktura na srednjem nivou.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA NIKČEVIĆ BATRIĆEVIĆ2x1

Nova objava - 07.04.2020 21:41

Nova objava - 30.03.2020 15:35