ISTORIJA UMJETNOSTI I


Semestar: 3
ECTS: 2
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATJANA KOPRIVICA2x1

Istorija umjetnosti I-Literatura