Semestar: 3
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA ĐUKIĆ4x1
8B
DUBRAVKA DRAKIĆ4x1
8B