Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

nakon položenog ispita student će: • Upoznati anatomsku građu glasovnih organa (priprema, oblikovanje i produkcija glasa) • Upoznati se sa osobinama tona, rezonance i rezonatora • Moći da prepoznaju prednosti kostabdominalnog disanja • Ovladati udisajem, izdisajem, artikulacijom i intenzitetom glasnosti

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SARA VUJOŠEVIĆ-JOVANOVIĆ2x1
4B
2x1
4B