Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student/kinja će biti osposobljen/a da: - Opiše i objasni istorijski razvoj plesa, nastanak i reforme scenske igre. - Razumije značaj osposobljenog tijela u profesiji glumca. - Demonstrira zadate pokrete (izolacija, koordinacija) pravilno i ritmički precizno. - Realizuje jednostavne zadate kombinacije pokreta tačno, koordinisano i muzikalno. - Primjenjuje usvojena znanja pri samostalnom oblikovanju kraćih ritmičkih kombinacija. Igra jednostavne plesne kombinacije (Charleston, Cha cha, Western polka).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JULIJA MILAČIĆ-PETROVIĆ NJEGOŠ2x1
4B
2x1
4B