Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student/kinja će biti osposobljen/a da: - Opiše i objasni istorijski razvoj plesa, nastanak i reforme scenske igre. - Razumije značaj osposobljenog tijela u profesiji glumca. - Demonstrira zadate pokrete (izolacija, koordinacija) pravilno i ritmički precizno. - Realizuje jednostavne zadate kombinacije pokreta tačno, koordinisano i muzikalno. - Primjenjuje usvojena znanja pri samostalnom oblikovanju kraćih ritmičkih kombinacija. Igra jednostavne plesne kombinacije (Charleston, Cha cha, Western polka).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija