PLES I


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student/kinja će biti osposobljen/a da: - Opiše i objasni istorijski razvoj plesa, nastanak i reforme scenske igre. - Razumije značaj osposobljenog tijela u profesiji glumca. - Demonstrira zadate pokrete (izolacija, koordinacija) pravilno i ritmički precizno. - Realizuje jednostavne zadate kombinacije pokreta tačno, koordinisano i muzikalno. - Primjenjuje usvojena znanja pri samostalnom oblikovanju kraćih ritmičkih kombinacija. Igra jednostavne plesne kombinacije (Charleston, Cha cha, Western polka).

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JULIJA MILAČIĆ2x1
8B
SANJA GARIĆ2x1
8B