Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće osposobljen da: - Opiše i objasni istorijski razvoj dvorskih igara i njihove karakteristike. - Poznaje i primjenjuje karakteristike francuskih srednjevjekovnih igara, narodnih i dvorskih (u igrama: Farandola, Branl narodni i dvorski) - Poznaje, i primjenjuje u igri, karakteristike (položaj tijela, odnos sa partnerom, poklone i reveranse) dvorskih igara XVI, XVII, XVIII i XIXv. - Tokom igre (Alemanda, Menuet, Poloneza, Valcer) postiže eleganciju i rafiniranost pokreta. - Sarađujući sa kolegama, oblikuje plesne kombinacije na materijalu društvenog plesa XXv

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija