Semestar: 4
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće osposobljen da: - Opiše i objasni pravila tehnike klasičnog baleta - Poznaje i koristi terminologiju klasičnog baleta - Demonstrira osnovne elemente klasičnog baleta - vježbe pored štapa i na sredini sale. - Primjenjuje usvojena znanja u kombinacijama i koreografijama, koje sadrže elemente baleta. - Kritički procjenjuje stepen sopstvenog postignuća.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JULIJA MILAČIĆ-PETROVIĆ NJEGOŠ2x1
5B
1x1
5B

Termin održavanja nastave

Termini održavanja nastave

Termin održavanja nastave

Termin održavanja nastave

Vježbe u četvrtak, 23.04.2020.

Ples IV