Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će: - Analizirati (horizontalno i vertikalno) zadati materijal (antika, Šekspir, Molijer), - Svjesno birati i koristiti psiho-tehnička prilagođenja koja taj materijal zahtijeva, - Kritički ocjenjivati sposobnosti za realizaciju vlastite govorne radnje i kolega sa klase, - Obrazlagati značaj tehničke spremnosti glumca, - Znati da izabere najbolji zadatak za povezivanje svih tehničkih elemenata i razvijanje raznovrsne i bogate govorne radnje.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
KATARINA KREK2x1
4B
2x1
4B