Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće osposobljen da: - Primjenjuje stečena znanja i vještine u različitim koreografskim numerama. - Primjenjuje stečena znanja i vještine u dramskom teatru, na filmu i televiziji. - Sarađuje sa koreografom, razumije i slijedi uputstva i realizuje zadatak. - Uz stručno vođenje, pronalazi vlastita kreativna rješenja, objedinjujući plesna i glumačka sredstva. - Argumentovano komentariše realizovane zadatke (vlastite i tuđe).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JULIJA MILAČIĆ-PETROVIĆ NJEGOŠ2x1
4B
2x1
4B