OSNOVI FILMSKE PRODUKCIJE


Semestar: 2
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja: Nakon položenog ispita iz predmeta Osnovi filmske produkcije, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: • Razumiju osnovne pojmove i osobenosti filma kao medija; • razumiju osnovne karakteristike, elemente i terminološki okvir filmske produkcije i kinematografije; • definišu osnovne djelatnosti kinematografije; • ustanove opšte specifičnosti proizvodnje filma u odnosu na ostale umjetnosti i audiovizuelne medije; • ustanove osnovne faze u procesu filmske proizvodnje; • objasne ulogu i značaj producenta u polju filmske produkcije i filmske umjetnosti

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA MIŠELJIĆ2x1
9B
SEHAD ČEKIĆ2x1
9B

Nastavni materijali za 1.4. // Prethodne pripreme i faza razvoja projekta

Nove informacije o održavanju online nastave

Osnovi filmske produkcije - Nastava na daljinu