ISTORIJA CRNOGORSKE KULTURE II


Semestar: 2
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOBAN BATRIĆEVIĆ2x1
5B+1S