SVJETSKA DRAMA I POZORIŠTE III


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR RADUNOVIĆ2x1
3B+1S
2x1
3B+1S