Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će: • Znati da objasne modele renesansnog dramskog teksta u odnosu na glumačko izvođenje • izdvajati i interpretirati najznačajnije autore epohe • Moći da objasne tipologiju i strukturu Šekspirove dramaturgije: fabula, likovi, značenje, interpretiraju pojam glume u Hamletovoj vizuri • interpretirati bazične tekstove epohe (Bajron, Puškin, Šiler, Gete) • uočavati značenjske dominante dramskih tekstova epohe • razumjeti temeljne pojmove moderne drame • interpretirati dramske tekstove izabranih predstavnika epohe

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija