Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATJANA KOPRIVICA2x1
11B

Obavještenje o održavanju nastave iz Istorije umjetnosti I

Istorija umjetnosti I-obavještenje o održavanju nastave

Istorija umjetnosti I-rezultati popravnog II kolokvijuma održanog 23. decembra 2019.

Istorija umjetnosti I-rezultati kolokvijuma održanog 25. novembra 2019. godine

Istorija umjetnosti I-Literatura

Rezultati II kolokvijuma iz Istorije umjetnosti I održanog 27. decembra 2018. godine