METODE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U TURIZMU


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Posle položenog ispita Metodologija naučnog istraživanja u turizmu očekuje se da studenti: Pravilno interpretiraju osnovne pojmove metodologije. Osmisle etape i proces naučnog istraživanja. Prikupe i vladaju informacijama. Primjenjuju istraživačke vještine u naučno-istraživačkom radu. Upotrebljavaju opšte i naučne metode. Izrade naučni i stručni rad. Prezentuju prikupljene i analizirane podatke.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠKO VUJAČIĆ3x1
5S+1P
1x1
5S+1P

Obavještenje - ZI2 25/06/2021 u 12.00h

Obavještenje - ZI 11/06/2021 u 12.00h

Termin predavanja preko ZOOM platforme

Termin predavanja preko ZOOM platforme

Termin predavanja preko ZOOM platforme

Rezultati