Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-METODE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U TURIZMU -   23.06.2021
  Obavještenje - ZI2 25/06/2021 u 12.00h
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-METODE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U TURIZMU -   09.06.2021
  Obavještenje - ZI 11/06/2021 u 12.00h
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-METODE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U TURIZMU -   20.05.2021
  Termin predavanja preko ZOOM platforme
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-METODE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U TURIZMU -   13.05.2021
  Termin predavanja preko ZOOM platforme
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-METODE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U TURIZMU -   04.05.2021
  Termin predavanja preko ZOOM platforme
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-METODE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U TURIZMU -   23.04.2021
  Rezultati
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-METODE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U TURIZMU -   22.04.2021
  Termin predavanja
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-METODE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U TURIZMU -   12.04.2021
  K1
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-METODE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U TURIZMU -   02.04.2021
  Predavanje zoom platforme
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-METODE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U TURIZMU -   19.03.2021
  Nova objava - 19.03.2021 11:46
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-METODE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U TURIZMU -   11.03.2021
  Predavanje preko bbb i zoom platforme
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-METODE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U TURIZMU -   04.03.2021
  Predavanje preko bbb i zoom platforme
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-METODE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U TURIZMU -   26.02.2021
  Predavanje preko bbb i zoom platforme
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-METODE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U TURIZMU -   17.02.2021
  Predavanje preko bbb i zoom platforme
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-METODE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U TURIZMU -   24.09.2020
  Rezultati
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-METODE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U TURIZMU -   13.09.2020
  Rezultati
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-METODE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U TURIZMU -   06.07.2020
  Prijedlog ocjena
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-METODE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U TURIZMU -   28.06.2020
  Rezultati
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-METODE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U TURIZMU -   10.06.2020
  Termini pK1 i K2
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-METODE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U TURIZMU -   05.06.2020
  Rezultati Z2
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-METODE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U TURIZMU -   14.05.2020
  Termin predavanja preko ZOOM platforme
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-METODE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U TURIZMU -   07.05.2020
  Termin predavanja preko ZOOM platforme
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-METODE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U TURIZMU -   30.04.2020
  Termin predavanja preko ZOOM platforme
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-METODE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U TURIZMU -   29.04.2020
  Termin predavanja preko ZOOM platforme
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-METODE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U TURIZMU -   24.04.2020
  Termin predavanja preko ZOOM platforme
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-METODE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U TURIZMU -   24.04.2020
  Termin predavanja preko ZOOM platforme
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-METODE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U TURIZMU -   20.04.2020
  Rezultati
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-METODE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U TURIZMU -   13.04.2020
  Termin predavanja preko ZOOM platforme
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-METODE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U TURIZMU -   26.03.2020
  Materijal _google drive link
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-METODE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U TURIZMU -   26.03.2020
  Termin predavanja preko ZOOM platforme
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-METODE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U TURIZMU -   26.03.2020
  Nova objava - 26.03.2020 16:29
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-METODE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U TURIZMU -   20.03.2020
  Rezultati K1
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-METODE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U TURIZMU -   18.03.2020
  Termin predavanja preko ZOOM platforme+ online kursevi
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-METODE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U TURIZMU -   09.03.2020
  termin K1
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-METODE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U TURIZMU -   28.06.2019
  Predlog ocjena
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-METODE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U TURIZMU -   06.06.2019
  REZULTATI
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-METODE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U TURIZMU -   03.06.2019
  REZULTATI ZADATAK 1 I 2
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-METODE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U TURIZMU -   25.04.2019
  Termin predavanja
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-METODE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U TURIZMU -   25.04.2019
  Rezultati K1 popravni
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-METODE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U TURIZMU -   21.04.2019
  REZULTATI Z1
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-METODE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U TURIZMU -   13.04.2019
  Rezultati K1
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-METODE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U TURIZMU -   09.04.2019
  Termin održavanja predavanja
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-METODE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U TURIZMU -   09.04.2019
  TERMIN K1 POPRAVNI
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-METODE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U TURIZMU -   02.04.2019
  Nova objava - 02.04.2019 22:43
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-METODE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U TURIZMU -   15.06.2018
  Rezultati završnog ispita- Metode naučnog istraživanja u turizmu
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-METODE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U TURIZMU -   10.05.2018
  Popravni kolokvijum
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-METODE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U TURIZMU -   18.04.2018
  Termin održavanja kolokvijuma