PREDUZETNIŠTVO U TURIZMU*


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ILIJA MORIC3x1
14B+1S
JOVANA JANINOVIĆ2x1
14B+1S