HOTELSKI MENADŽMENT I


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student se osposobljava da planira, organizuje i vlada svim stilovima menadžerskih funkcija u hotelijerstvu

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAVA JANIĆEVIĆ