Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da na ruskom jeziku: 1. Sastavi ponudu za smještaj i ishranu u etno-selu 2. Informiše goste o sistemima ishrane u hotelu i eventualnim doplatama za određena jela i pića 3. Predstavi i opiše nacionalnu kuhinju i specijalitete i sastavi jelovnik 4. Objasni detalje i uslove biznis putovanja 5. Odgovori na e-mail i ponudi organizovanje događaja u konferencijskoj sali hotela 6. Odgovara na pitanja u vezi sa specijalnim ponudama hotela za ljetnju sezonu 7. Sastavi reklamu i specijalnu ponudu 8. Ponudi saradnju potencijalnim partnerima iz drugog hotela 9. Napiše pismo namjere za učestvovanje na sajmu turizma 10. Predstavi nagrade i dostignuća hotela

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JULIJA NENEZIĆ-KIRŠOVA