Obavještenja - Fakultet za turizam i hotelijerstvo


Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   09.05.2024
  Termin odrzavanja II redovnog kolokvijuma - 09.05.2024 17:07
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   09.05.2024
  Termin odrzavanja popravnog II kolokvijuma - 09.05.2024 17:09
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   19.03.2024
  Termin odrzavanja I redovnog kolokvijuma - 19.03.2024 15:51
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   19.03.2024
  Termin odrzavanja popravnog I kolokvijuma - 19.03.2024 15:54
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   09.05.2023
  Termin odrzavanja popravnog II kolokvijuma - 09.05.2023 17:19
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   22.04.2023
  Termin odrzavanja II redovnog kolokvijuma - 22.04.2023 18:31
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   22.04.2023
  Termin odrzavanja popravnog II kolokvijuma - 22.04.2023 18:35
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   14.03.2023
  Termin odrzavanja I redovnog kolokvijuma - 14.03.2023 09:58
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   14.03.2023
  Termin odrzavanja popravnog I kolokvijuma - 14.03.2023 10:00
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   04.05.2022
  Termin odrzavanja II redovnog kolokvijuma - 04.05.2022 11:14
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   04.05.2022
  Termin odrzavanja II popravnog kolokvijuma - 04.05.2022 11:17
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   16.03.2022
  Termin odrzavanja I redovnog kolokvijuma- 16.03.2022 13:29
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   16.03.2022
  Termin odrzavanja I popravnog kolokvijuma - 16.03.2022 13:31
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   08.09.2021
  Termin odrzavanja popravnog kolokvijuma i ispita - 08.09.2021 16:46
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   27.08.2021
  Termini odrzavanja kolokvijuma i ispita u septembarskom ispitnom roku - 27.08.2021 10:02
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   31.05.2021
  Termini odrzavanja ispita u junskom ispitnom roku- 31.05.2021 17:16
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   26.05.2021
  Datumi odrzavanja zavrsnih ispita - 26.05.2021 11:33
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   26.05.2021
  Test i link za II popravni kolokvijum - 26.05.2021 14:27
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   12.05.2021
  Test i link za II redovni kolokvijum - 12.05.2021 14:19
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   04.05.2021
  Termin odrzavanja II redovnog kolokvijuma - 04.05.2021 17:40
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   04.05.2021
  Termin odrzavanja II popravnog kolokvijuma - 04.05.2021 17:43
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   07.04.2021
  Test i link za I popravni kolokvijum- 07.04.2021 14:16
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   24.03.2021
  Test i link za I redovni kolokvijum - 24.03.2021 14:16
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   16.03.2021
  Datum odrzavanja I redovnog kolokvijuma - 16.03.2021 20:12
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   16.03.2021
  Datum odrzavanja I popravnog kolokvijuma - 16.03.2021 20:14
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   14.09.2020
  Termin odrzavanja popravnog ispita u septembarskom roku - 14.09.2020 17:24
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   02.09.2020
  Termini ispita u septembarskom roku - 02.09.2020 13:46
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   07.07.2020
  Termin održavanja popravnog ispita - 07.07.2020 19:03
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   24.06.2020
  Termin održavanja završnog ispita - 24.06.2020 21:48
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   30.05.2020
  Link za ulazak na Zoom danas u 14h - 30.05.2020 08:11
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   30.05.2020
  Test za II popravni kolokvijum - 30.05.2020 13:51
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   23.05.2020
  Link za ulazak na Zoom platformu - 23.05.2020 08:14
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   23.05.2020
  Test za I popravni kolokvijum - 23.05.2020 13:45
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   16.05.2020
  Test za II kolokvijum - 16.05.2020 13:49
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   09.05.2020
  Link za ulazak na Zoom platformu danas u 14h - 09.05.2020 08:12
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   09.05.2020
  Test za I kolokvijum - 09.05.2020 13:52
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   04.05.2020
  Termin održavanja I redovnog kolokvijuma - 04.05.2020 16:22
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   04.05.2020
  Termin održavanja II redovnog kolokvijuma - 04.05.2020 16:24
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   04.05.2020
  Termin održavanja I popravnog kolokvijuma - 04.05.2020 16:26
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   04.05.2020
  Termin održavanja II popravnog kolokvijuma - 04.05.2020 16:27
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   10.06.2019
  Termin popravnog ispita - 10.06.2019 23:07
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   13.05.2019
  Termin održavanja II redovnog kolokvijuma - 13.05.2019 11:13
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   13.05.2019
  Termin održavanja II popravnog kolokvijuma - 13.05.2019 11:15
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   13.05.2019
  Rezultati I popravnog kolokvijuma - 13.05.2019 12:50
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   17.04.2019
  Rezultati I redovnog kolokvijuma - 17.04.2019 22:34
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   17.04.2019
  Termin održavanja I popravnog kolokvijuma - 17.04.2019 22:35
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   27.03.2019
  Termin održavanja I redovnog kolokvijuma - 27.03.2019 21:47
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   27.03.2019
  Termin održavanja I popravnog kolokvijuma - 27.03.2019 21:50
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   20.02.2019
  Nova objava - 20.02.2019 21:32 21.02.2019.god. nastave iz Ruskog jezika VI neće biti.
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--RUSKI JEZIK VI -   30.08.2018
  AVGUSTOVSKI ROK / Ruski I, II, III, IV, V, VI

1 | 2