Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Osposobljavanje studenata da vladaju tehničko tehnološkim principima gastronomije

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA VUJAČIĆ3x1
17S+2P

Predlog završnih ocjena

Termin popravnog završnog ispita

Nova objava - 26.01.2021 12:49

Predavanje

Predavanje - petak 20.11.2020.g.

Predavanje - 06.11.2020.g.