MENADŽMENT TOTALNIM KVALITETOM HOTELA


Semestar: 1
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 3++0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Osposobljavanje studenata sa vladaju konceptima upravljanja kvalitetom u hotelskoj industriji

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA PEKOVIĆ