MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELA RAŠKOVIĆ2x1
38B+6S
ANDRIELA VITIĆ-ĆETKOVIĆ3x1
38B+6S